Oslomarka, Oslo´s forest, is the name of the forested and hilly recreational areas around Oslo that covers around 1,700 square kilometres. Oslomarka offers network of hiking and jogging tracks, bicycle riding, skiing, fishing, wild berry picking and all that are free for all to use.
Marka is divided into: Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Kjekstadmarka, Nordmarka, Lillomarka, Gjelleråsen, Romeriksåsen, Østmarka and Sørmarka.

”En åpning i skogen
hvor solen skinner
Hindret av trærne fanges vi
i denne guds åpning”

♪ Burzum - Hvis Lyset Tar Oss


Forest & hills

Nordmarka

"Ikke bør den love å vandre i mørket
som ikke har sett natten.

♪ Ulver - Ord

"Hun lofter sitt blikk mot manen rund
Trollferd gjennom skogen
Alle de venter i innerste lund
Trollferd gjennom skogen
Kom, ta i ring - og dansen vil ga hele natten"

♪ Kari Rueslåtten - Trollferd

Bærumsmarka

"Eg hyrde vindsuset kalle meg
Oppi fjellet, oppi fjellet
Den tok meg vekk ifra folksom gard"

♪ Storm - Oppi Fjellet

Vestmarka

Østmarka

”I den øde sæterstue
al min rige fangst jeg sanker;
der er krak og der er grue,
friluftsliv for mine tanker. ”

Henrik Ibsen - På Vidderne (1863)

Do you like it?

contact us